Wanneer je moeite hebt met taal

 

Bij moeite met taal kan je denken aan:

-vertraagde taalontwikkeling

-taalontwikkelingsstoornis

-tweede taalverwerving

of een combinatie hiervan.

Dit heeft natuurlijk effect op het kind zelf en op zijn omgeving. Uitleg hieromtrent en inzicht is daarom heel belangrijk. Veel informatie over TOS (Taal Ontwikkelings Stoornis) is te vinden op de website van www.kentalis.nl

Tijdens de eerste afspraken ga ik na waar het kind, de ouders en/of school tegenaan lopen. Daarna vindt uitgebreid taalonderzoek plaats, zowel van afzonderlijke taalgebieden als van de spontane taal. Met afzonderlijke taalgebieden bedoel ik het begrijpen en het produceren van taal op woord- en zinsnivo, 

Dan wordt er in overleg afgesproken waaraan gewerkt gaat worden, ondervinden we wat haalbaar is en wat ouders thuis kunnen doen.

Het kan zijn, dat ik ter sprake breng om KNO-onderzoek of aanvullend onderzoek bij het audiologisch centrum.