Vrij ademen!

 

Het begeleiden van mensen voor wie vrij ademen niet vanzelfsprekend is, is echt een passie van mij. Je eigen ademing kunnen beïnvloeden, zodat je weer diep gaat ontspannen, stress uit je lichaam kan laten vloeien is van wezenlijk belang. Het is zelfs zo, dat als je hoog blijft ademen, je je lichaam voortdurend het sein geeft dat er stress is. 

Ik geef hulp bij:

*astma

*hyperventilatie

*COPD

*ademproblemen als gevolg COVID-19

*verkeerde spreekademing

*stemstoornissen (schorre of hese stemgeving al of niet ten gevolge van een aandoening).

Tijdens de behandeling kijk ik naar jouw ademing en gaan we aan de slag om die te optimaliseren. Tevens werken we aan ontspanning en aan de juiste ademing tijdens het spreken. 

Daarnaast vind ik het belangrijk om samen na te gaan of er sprake is van (nog) een achterliggend probleem, omdat als daar sprake van is, alleen technieken toepassen niet voldoende blijkt te zijn. Inzicht in waar het mee te maken heeft, biedt de kans om andere keuzes te gaan maken.